مشخصات

کد ملک: 
tk261101
متراژ بنا: 
630
میزان ودیعه: 
200 میلیون تومان
موقعیت: 
جنوبی
تهران کانال: 
88658182
مشاور شما: 
درویشی 09197946134