مشخصات

کد ملک: 
tk265101
متراژ بنا: 
190
میزان ودیعه: 
200 میلیون تومان
موقعیت: 
جنوبی
تهران کانال: 
88658182
مشاور شما: 
اسکندری 09355655501