مشخصات

کد ملک: 
tk9301
متراژ بنا: 
100
میزان ودیعه: 
30 میلیون تومان
موقعیت: 
مسکونی
تهران کانال: 
88658182
مشاور شما: 
فاتح 09356109793