مشخصات

کد ملک: 
Tk9304
متراژ بنا: 
90متر
میزان ودیعه: 
100میلیون تومان
موقعیت: 
شمالی
تهران کانال: 
88658182
مشاور شما: 
فاتح 09356109793