مشخصات

کد ملک: 
Tk8471
متراژ بنا: 
5متر
میزان ودیعه: 
160 میلیون تومان
موقعیت: 
شمالی
تهران کانال: 
88658182
مشاور شما: 
راد