home-jordan
آدرس: 
جردن، خیابان کاج آبادی.

1050مترمربع زمین، 1500متر بنا.

کد ملک: 
tk0172
home-jordan
آدرس: 
جردن، خیابان دامن افشار.

2100مترمربع زمین، 1900متر بنا.

کد ملک: 
tk0171
home-jordan
آدرس: 
جردن، خیابان پدیدار.

600مترمربع زمین، 650متر بنا.

کد ملک: 
tk0170
Home-Niyavaran
آدرس: 
نیاوران، جمال آباد.

625مترمربع زمین، 300متر بنا.

کد ملک: 
tk0169
home- jordan
آدرس: 
جردن، خیابان بابک بهرامی.

670مترمربع زمین، 1400متر بنا.

کد ملک: 
tk0168
Home-vali asr
آدرس: 
خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد.

755مترمربع زمین، 1200متر بنا.

کد ملک: 
tk0167
Home-mahmoodiye
آدرس: 
محمودیه، خیابان شهید بهمنی.

220مترمربع زمین، 145متر بنا.

کد ملک: 
tk0372
Home-zaferaniye
آدرس: 
زعفرانیه، بالاتر از میدان آصف، خیابان ارغوان.

480مترمربع زمین، 225متر بنا.

کد ملک: 
tk0371
Home-pasdaran
آدرس: 
پاسداران، خیابان نیستان 3.

500مترمربع زمین، 380متر بنا.

کد ملک: 
tk0370
Home-mahmoodiye
آدرس: 
خیابان محمودیه، براصلی خیابان محمودیه.

750مترمربع زمین.

کد ملک: 
tk0369

صفحه‌ها