70متر،2اتاق.

آدرس: 
ملاصدرا،شیخ بهائی شمالی.
کد ملک: 
tk7954

80متر،یک اتاق.

آدرس: 
ملاصدرا،شیخ بهائی شمالی،کوچه معصومی،پلاک 41.
کد ملک: 
tk7953

65متر،یک اتاق.

آدرس: 
ملاصدرا،شیخ بهائی شمالی،کوچه معصومی،پلاک 41.
کد ملک: 
tk7952

67متر،یک اتاق.

آدرس: 
ملاصدرا،شیخ بهائی شمالی.
کد ملک: 
tk7951

75متر،یک اتاق.

آدرس: 
گاندی،کوچه 14.
کد ملک: 
tk7950

84متر،2اتاق.

آدرس: 
گاندی،کوچه 14.
کد ملک: 
tk7949

88متر،یک اتاق.

آدرس: 
میرداماد،رودبار جنوبی.
کد ملک: 
tk7948

92متر،2اتاق.

آدرس: 
گاندی ، کوچه 18.
کد ملک: 
tk7947

66متر،2اتاق.

آدرس: 
ولیعصر، گاندی 2، ساختمان پزشکان.
کد ملک: 
tk7946

132متر،4اتاق.

آدرس: 
برخیابان ملاصدرا.
کد ملک: 
tk7476

صفحه‌ها