144متر،5اتاق.

آدرس: 
ونک،گاندی5.
کد ملک: 
tk8721

144متر،5اتاق.

آدرس: 
ونک،گاندی5.
کد ملک: 
tk8721

124متر،4 اتاق.

آدرس: 
ونک،گاندی19.
کد ملک: 
tk8720

65متر،1اتاق.

آدرس: 
میرداماد، کازرون شمالی.
کد ملک: 
tk8719

65متر،1 اتاق.

آدرس: 
میرداماد،نفت شمالی،البرز.
کد ملک: 
tk8718

86متر،2خوابه.

آدرس: 
میرداماد محسنی شاه نظری.
کد ملک: 
tk8717

68متر،2اتاق.

آدرس: 
ولیعصر،توانیر.
کد ملک: 
tk8716

80متر،1خوابه.

آدرس: 
ملاصدرا،شیخ بهایی جنوبی.
کد ملک: 
tk8714

80متر،1خوابه.

آدرس: 
ملاصدرا،شیخ بهایی جنوبی.
کد ملک: 
tk8714

70متر2اتاق.

آدرس: 
ملاصدرا،شیخ بهائی شمالی،صائب تبریزی.
کد ملک: 
tk7955

صفحه‌ها