100متر، 1 اتاق.

آدرس: 
پاسداران، خیابان دولت.
کد ملک: 
tk1208

115متر، 1 اتاق.

آدرس: 
ونک، خیابان گاندی.
کد ملک: 
tk1207

83متر، 1 اتاق.

آدرس: 
ونک، خیابان گاندی.
کد ملک: 
tk1206

105متر، 2 اتاق.

آدرس: 
توانیر، بالای همت.
کد ملک: 
tk1205

260متر، 7 اتاق.

آدرس: 
آرژانتین، بلوار وزراء، بر اصلی.
کد ملک: 
tk1204

100متر، 2 اتاق.

آدرس: 
توانیر، خیابان نظام گنجوی.
کد ملک: 
tk1203

61متر، 1 اتاق.

آدرس: 
ولیعصر، پل همت.
کد ملک: 
tk1202

126متر، 2 اتاق.

آدرس: 
جردن، بلوار جهان کودک.
کد ملک: 
tk1201

120متر4اتاق.

آدرس: 
میرداماد،رودبار.
کد ملک: 
tk8723

100متر،2اتاق.

آدرس: 
ونک، گاندی 18.
کد ملک: 
tk8722

صفحه‌ها