103متر، 2 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان بیست و پنجم.
کد ملک: 
tk7963

94متر، 2 اتاق.

آدرس: 
ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی.
کد ملک: 
tk7962

92متر، 2 اتاق.

آدرس: 
ونک، بزرگراه حقانی.
کد ملک: 
tk7961

65متر، 1 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان هفدهم.
کد ملک: 
tk7960

92متر، 3 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان هفتم.
کد ملک: 
tk7959

63متر، 2 اتاق.

آدرس: 
میرداماد، خیابان کازرون شمالی.
کد ملک: 
tk7958

83متر، 2 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان بیست و یکم.
کد ملک: 
tk7957

65متر،1 اتاق.

آدرس: 
گاندی، خیابان نوزدهم.
کد ملک: 
tk7956

85متر، 1 اتاق.

آدرس: 
جردن، بلوار جهان کودک.
کد ملک: 
tk1210

80متر، 1 اتاق.

آدرس: 
ونک، خیابان گاندی.
کد ملک: 
tk1209

صفحه‌ها