آدرس: 
شیخ بهایی شمالی نزدیک بر اصلی

بازسازی شده - ورودی مشجر و زیبا - آلاچیق زمستانی و تابستانی - شیک و خوش نقشه - نما رومی - 5 خط تلفن دایر

کد ملک: 
tk261101
آدرس: 
ونک، خیابان شریفی.

850متر، 8 اتاق.

کد ملک: 
tk8468
آدرس: 
ونک، خیابان عطار.

4500متر، 20 اتاق.

کد ملک: 
tk8467
آدرس: 
ملاصدرا، زیر پل کردستان.

4000متر، 30 اتاق.

کد ملک: 
tk8466
آدرس: 
آرژانتین، خیابان الوند.

1250متر، 5 اتاق.

کد ملک: 
tk8464
آدرس: 
گاندی، خیابان یکم.

1200متر، 19 اتاق.

کد ملک: 
tk8463
آدرس: 
گاندی، خیابان هجدهم.

1500متر، 15 اتاق.

کد ملک: 
tk8462
آدرس: 
ملاصدرا، شیراز جنوبی.

800متر، 19 اتاق.

کد ملک: 
tk8457
آدرس: 
وزرا، خیابان ششم.

560متر، 12 اتاق.

کد ملک: 
tk8456