165متر، 3 اتاق.

آدرس: 
جردن، خیابان تابان غربی، برج تابان.
کد ملک: 
tk4327

70متر، 1 اتاق.

آدرس: 
میرداماد، خیابان شاه نظری.
کد ملک: 
tk4326

212متر، 3خوابه.

آدرس: 
میرداماد، خیابان نفت شمالی.
کد ملک: 
tk4325

78متر، 1 خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان رحیمی.
کد ملک: 
tk4314

110متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان کاج آبادی.
کد ملک: 
tk4313

110متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان ترکش دوز.
کد ملک: 
tk4312

200متر، 3خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان ناهید شرقی.
کد ملک: 
tk4311

142متر، 3خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان تندیس.
کد ملک: 
tk4310

160متر، 3خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان ناهید شرقی.
کد ملک: 
tk4309

155متر، 2خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان گلستان.
کد ملک: 
tk4308

صفحه‌ها