90متر، 2 خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان تابان غربی.
کد ملک: 
tk4609

127متر، 2 خوابه.

آدرس: 
جردن، خیابان سرو.
کد ملک: 
tk4608

180متر، 3 خوابه.

آدرس: 
میرداماد، خیابان رازان جنوبی.
کد ملک: 
tk4607

110متر، 2 خوابه.

آدرس: 
میرداماد، خیابان شنگرف.
کد ملک: 
tk4606

85متر، 2 خوابه.

آدرس: 
میرداماد، خیابان رازان جنوبی.
کد ملک: 
tk4605

100متر، 2 خوابه.

آدرس: 
میرداماد، خیابان رازان جنوبی.
کد ملک: 
tk4604

80متر، 2 خوابه.

آدرس: 
میرداماد، خیابان رازان جنوبی.
کد ملک: 
tk4603

57متر، یک خوابه.

آدرس: 
جردن ناهید شرقی .
کد ملک: 
Tk4602

100متر 2خوابه .

آدرس: 
میرداماد رازان جنوبی .
کد ملک: 
Tk4601

150متر،3خوابه.

آدرس: 
میرداماد نفت شمالی.
کد ملک: 
Tk4600

صفحه‌ها