آدرس: 
جردن، خیابان عاطفی.

90متر، 3 اتاق.

کد ملک: 
tk7917
آدرس: 
ونک، بین جهان کودک و ونک.

75متر، 3 اتاق.

کد ملک: 
tk7813
آدرس: 
شریعتی، خیابان شواری.

80متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk7811
آدرس: 
میرداماد، خیابان بهروز.

85متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk7810
آدرس: 
میرداماد، میدان محسنی، خیابان شاه نظری.

80متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk7809
آدرس: 
ملاصدرا، خیابان شیراز.

90متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk7807
آدرس: 
مطهری، به سمت قائم مقام فرهانی.

84متر، فلت.

کد ملک: 
tk7916
آدرس: 
خیابان میرزای شیرازی، نبش کوی 11.

170متر، 3 اتاق.

کد ملک: 
tk7915
آدرس: 
خیابان ولیعصر، بین کریمخان و ویلای جنوبی.

180متر، 3 اتاق.

کد ملک: 
tk7914
آدرس: 
خیابان گاندی، کوچه دوازدهم.

120متر، 3 اتاق.

کد ملک: 
tk7913

صفحه‌ها