آدرس: 
جهان کودک، برحقانی.

125متر،5اتاق.

کد ملک: 
tk8438
آدرس: 
خیابان بخارست.

1600متر،10اتاق.

کد ملک: 
tk8437
آدرس: 
جردن، خیابان ناهید غربی.

400متر، 5 اتاق.

کد ملک: 
tk7925
آدرس: 
ولیعصر، خیابان فاطمی.

270متر، 9 اتاق.

کد ملک: 
tk7924
آدرس: 
میرداماد، خیابان رازان جنوبی.

150متر، 5 اتاق.

کد ملک: 
tk7923
آدرس: 
میرزای شیرازی، بعد از پل کریمخان.

103متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk7922
آدرس: 
جردن، خیابان آناهیتا.

120متر، 3 اتاق.

کد ملک: 
tk7921
آدرس: 
ونک، خیابان والی نژاد.

73متر، 3 اتاق.

کد ملک: 
tk7920
آدرس: 
جردن، خیابان سایه.

98متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk7919
آدرس: 
جردن، خیابان کاج آبادی.

93متر، 3 اتاق.

کد ملک: 
tk7918

صفحه‌ها