آدرس: 
میرداماد، خیابان رازان.

80متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk7942
آدرس: 
میرداماد، خیابان کوشا.

65متر، 1 اتاق.

کد ملک: 
tk7941
آدرس: 
گاندی، خیابان دهم.

260متر، 5 اتاق.

کد ملک: 
tk7940
آدرس: 
گاندی،خیابان دوم.

66متر،2 اتاق.

کد ملک: 
tk7926
آدرس: 
ولیعصر، خیابان محمودیه.

120متر، 3 اتاق.

کد ملک: 
tk7939
آدرس: 
ملاصدرا، خیابان پردیس.

110متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk7938
آدرس: 
ونک، خیابان دوم گاندی.

130متر،4اتاق.

کد ملک: 
tk7937
آدرس: 
ونک، خیابان دوم گاندی.

120متر،4اتاق.

کد ملک: 
tk7936
آدرس: 
میدان آرژانتین، خیابان بخارست.

137متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk8440
آدرس: 
ونک، خیابان برزیل.

128متر، 4 اتاق.

کد ملک: 
tk8439

صفحه‌ها