آدرس: 
توانیر، مجتمع طلا.

130متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk8465
آدرس: 
ملاصدرا، زیر پل کردستان.

125متر، 1 اتاق.

کد ملک: 
tk8461
آدرس: 
گاندی، خیابان بیست و سوم.

67متر، 1 اتاق.

کد ملک: 
tk8460
آدرس: 
گاندی، خیابان بیست و سوم.

67متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk8459
آدرس: 
ملاصدرا،شیخ بهایی جنوبی.

80متر،1اتاق.

کد ملک: 
tk8715
آدرس: 
ملاصدرا،شیخ بهایی جنوبی.

80متر،1اتاق.

کد ملک: 
tk8715
آدرس: 
وزرا، خیابان شانزدهم.

130متر، یک اتاق.

کد ملک: 
tk8455
آدرس: 
گاندی، خیابان بیست و یکم.

56متر، 2 اتاق.

کد ملک: 
tk8454
آدرس: 
وزرا، خیابان بیست و یکم.

90متر، یک اتاق.

کد ملک: 
tk8453
آدرس: 
گاندی، خیابان شانزدهم.

120متر، 4 اتاق.

کد ملک: 
tk8452

صفحه‌ها