آدرس: 
بر اصلی خیابان پیروزی
کد ملک: 
tk243101
آدرس: 
گاندی

ویژه پزشکان - وکلا - دفاتر ثبت و اسناد - دفترخانه و ...

کد ملک: 
tk261103
آدرس: 
خیابان پیروزی

رهن و اجاره مغازه زیر همکف با موقعیت بسیار خوب بر خیابان اصلی پیروزی

کد ملک: 
tk243102
آدرس: 
ونک - گاندی شمالی
کد ملک: 
tk224101
آدرس: 
ونک - گاندی جنوبی
کد ملک: 
tk224100
آدرس: 
گاندی خیابان 15

100متر 3 اتاق

کد ملک: 
tk8474
آدرس: 
بخارست نبش 11

100متر 3 اتاق

کد ملک: 
tk8473
آدرس: 
وزراء خیابان 5

85متر3خوابه
70متر2خوابه
90متر3خوابه

کد ملک: 
tk8472
آدرس: 
بخارست خیابان 17

320متر1 اتاق

کد ملک: 
tk8470
آدرس: 
بخارست نبش خیابان 11

320متر6اتاق

کد ملک: 
tk8469

صفحه‌ها